ÅRSMØTE 2019 

Tirsdag 25. februar 2020
Vestby Arena kl 18.30  

 

 

Sakliste: 

 

Sak 01    Godkjenning av møteinnkalling

 

Sak 02    Konstituering av årsmøtet

       - Valg av møteleder, referent, tellekorps og

          2 protokollunderskrivere

 

Sak 03    Årsberetning fra Styret

 

Sak 04    Regnskap for 2019

 

Sak 05    Innkommende forslag

                                                 - Sette bort føringen av foreningens regnskap

               - Opplag og utsettings koordinator funksjon

               - Korrigering av tekst i Vedtekter, vedr styresammensetning

 - Justering av priser ihht konsumprisindeks

  

Sak 06    Budsjett for 2020

 

Sak 07    Valg av styret, revisor og valgkomitè


              

 

 

Vel møtt til Årsmøte !

Styret