Priser Opplag 

 

Båter i opplag vil bli beregnet slik;

Båtens største Lengde (+ 50 cm) x Båtens største Bredde (+ 50 cm)

 

Pris pr kvm - se total prisliste her